Jak obniżyć rachunki za prąd w domu?

rachunki za prąd

Odpowiedź jest prostsza niż Ci się wydaje: zdywersyfikować źródła pozyskiwania energii elektrycznej.

Bez względu na nowelizację Ustawy o OZE oraz zmiany w rozliczeniach z zakładami energetycznymi, instalacja fotowoltaiczna pozostanie najlepszym rozwiązaniem dla osób, które nie chcą uzależniać się wyłącznie od jednego zewnętrznego dostawcy prądu.

Net-metering i net-biling – niedogodności w nowym systemie rozliczeń

Nie oszukujmy się: koniec systemu net-meteringu, czyli systemu opustów oraz wprowadzenie net-billingu, czyli systemu, w ramach którego prosumenci będą musieli nadwyżki energii wytworzonej przez swoją instalację PV sprzedawać do publicznej sieci energetycznej, a następnie – jeśli będą potrzebować dodatkowego prądu – kupować ją po cenach rynkowych, utrudni życie inwestorom indywidualnym, którzy nie mają pojęcia o zasadach funkcjonowania rynku energii.

Do największych trudności, do których będą musieli przywyknąć prosumenci, specjaliści zaliczają:

  • Konieczność trzymania ręki na pulsie, czyli interesowania się tym, jak kształtują się ceny na Rynku Dnia Następnego (RDN). Zgodnie bowiem z intencją ustawodawcy prosumenci mają brać świadomy udział w procesach zachodzących na rynku energii Handel energią na Rynku Dnia Następnego odbywa się na dzień przed następną dobą, w której następuje fizyczna dostawa energii elektrycznej. Oznacza to, że sprzedawcy energii muszą z jednodniowym wyprzedzeniem jak najlepiej oszacować ilość energii, którą będą mogli dostarczyć do systemu, a następnie zaoferować za nią jak najlepszą cenę tak, by ich oferta została zaakceptowana. Cały system jest skomplikowany.
  • Konieczność przewidzenia/zaplanowania autokonsumpcji dla swojej posesji. Niezależnie od tego, czy analizując profile zużycia i produkcji energii wykorzysta się rozdzielczość godzinową, tygodniową, czy miesięczną widoczne jest, że autokonsumpcja jest trudna do przewidzenia.

Niedogodności te najszybciej odczują ci inwestorzy, którzy przed 1 kwietnia 2022 roku nie zdążą złożyć do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) wniosku o przyłączenie mikroinstalacji PV.

To oni, zgodnie z Ustawą, od razu objęci zostaną systemem net-billingu, który będzie wprowadzany etapami od 01.04.2022 do 01.07.2024. Inwestorów niepokoi bardzo krótki okres przejściowy (od 01.04.2022 do 30.06.2022), po którym będą zobligowani do przejścia na nowy system rozliczeń. Kto jednak zdąży ze złożeniem do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) wniosku o przyłączenie mikroinstalacji PV przed 1 kwietnia 2022 roku, przez najbliższych 15 lat będzie objęty dotychczasowym systemem rozliczeń, czyli net-meteringiem (systemem opustów).

Trudny do zaakceptowania może być także fakt, że okres zwrotu inwestycji w fotowoltaikę wydłuży się o 50-80% czyli z kilku do kilkunastu lat. 

Bez względu na system rozliczeń, instalacja fotowoltaiczna jedyną opcją umożliwiającą radyklane obniżenie rachunków za prąd w domu

W obliczu zmian pozostanie w systemie net-meteringu jest obecnie najbardziej pożądanym stanem przez wszystkich, którzy marzą o własnej przydomowej elektrowni fotowoltaicznej. Warto jednak zdać sobie sprawę, że bez względu na system rozliczeń, któremu będziemy podlegać, instalacja fotowoltaiczna wciąż pozostanie jedyną opcją dla osób dążących do obniżenia rachunków za prąd w domu. Prosument wciąż będzie w korzystniejszej sytuacji niż konsument zdany tylko na prąd z gniazdka, a oszczędności na rachunkach za prąd w skali roku mogą sięgnąć nawet 60%!

Bez zmian pozostaną także wszelkie udogodnienia dla inwestorów.

Wciąż można będzie skorzystać z dofinansowania w ramach programu „Mój Prąd” czy z ulgi termomodernizacyjnej. “Mój Prąd 4.0.” zostanie znacznie zmodyfikowany w związku ze zmianami w systemie rozliczeń prosumentów, a kwota dotacji ma być uzależniona od zakresu inwestycji przedstawionego we wniosku o dofinansowanie. Premiowany będzie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z dodatkowym elementem umożliwiającym wzrost autokonsumpcji.  Dziś MKiŚ deklaruje, że wnioskodawca będzie mógł otrzymać do 3 tys. zł wsparcia, ale jeżeli zdecyduje się także na system zarządzania energią, magazyn energii, ładowarkę do samochodów elektrycznych, to wsparcie ma być wyższe. Warunki uzyskania ulgi termomodernizacyjnej pozostają bez zmian.

Na co zwrócić uwagę rozliczając się w systemie net-billingu, żeby stracić jak najmniej

O tym, czy prosumenci stracą na przejściu z net meteringu na net billing przesądzać będzie wiele czynników, wśród których na pewno należy zwrócić uwagę na:

  • autokonsumpcję (o której wiemy, że jest trudna do przewidzenia)
  • godziny największego zapotrzebowania energię vs. godziny największej produkcji energii przez instalację fotowoltaiczną
  • podmiot, z którym prosument będzie się rozliczał 

Zakup instalacji fotowoltaicznej do 31 marca 2022 r. to nie tylko realna możliwość ucieczki od drastycznie rosnących cen energii elektrycznej pozyskiwanej z publicznej sieci energetycznej, ale także od zmian w rozliczeniach z zakładami energetycznymi. Zakup instalacji po tym terminie będzie wiązał się z koniecznością funkcjonowania w nowym systemie rozliczeń, ale wciąż będzie uzasadniony z ekonomicznego punktu widzenia: system PV umożliwi oszczędności na rachunkach za prąd w skali roku nawet do 60.